Удължаване на срока на временна закрила до 04.03.2025 г.

След постановеното Решение № 54 от 25.01.2024 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на временна закрила до 04.03.2025 г. и Решение № 67 от 01.02.2024 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, официално започва процесът по пререгистрация  на регистрационните карти на украинските граждани, които желаят временната им закрила на територията на Република България да бъде продължена.
Лицата, които желаят подновяване на регистрационните им карти, могат да се явят в най-близката областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР); Столична дирекция на Вътрешните работи (СДВР) – за гр. София или в Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) на територията на страната. Процесът на пререгистрация ще продължи до 31.03.2024 г. като след този срок заявления ще се приемат само в центрове на ДАБ при МС.

Вписването на новия срок на валидност на регистрационните карти следва да се осъществява само от служители на ДАБ при МС и/или МВР. При издаване на нова регистрационна карта, украинските граждани са задължени да предадат вече невалидната си карта на служителите, извършващи регистрацията.

Съгласно Постановление №69 от 05 май 2022 г. на Министерския съвет на Република България, здравните осигуровки на малолетните и непълнолетни деца, както  и  на лицата в неработоспособна възраст (жени на възраст на и над 63 години и мъже на възраст на и над 65 години) се поемат от държавния бюджет на Република България. При съмнения за липсващи здравни осигуровки на лицата посочени в тези групи, следва да се обърнете за съдействие към териториалните структури на Национална агенция по приходите (НАП) или към ДАБ при МС.

Списък

Предишна публикация
Интервю с Иво Желев, експерт-анализатор по проекта Brace&Protect
Следваща публикация
Представяне на резултатите от проекта BRACE & PROTECT