Представяне на резултатите от проекта BRACE & PROTECT

На 11 април 2024г., в Националния пресклуб – БТА, бяха представени резултатите от проекта „BRACE & PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

В събитието взеха участие г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт и експерти-анализатори и обучители по проекта – г-н Иво Желев, г-н Иван Шаренков, г-жа Антоанета Василева, доц. Иван Видолов и г-жа Руска Бояджиева. Проектът подобри до голяма степен капацитета на националните институции, местните власти и НПО, работещи в областта на убежището и миграцията и предоставящи различни услуги на граждани на трети държави, търсещи международна или получили временна закрила.

На пресконференцията бяха представени основните изводи и резултати от проекта:

  • Експертно социално проучване на профила на гражданите на трети страни, търсещи международна и получили временна закрила в България;
  • Местен механизъм за подкрепа и социална ориентация на лица и семейства от трети държави, търсещи или получили закрила;
  • Обучения за изграждане на капацитет на над 260 представители на институции и организации, работещи в сферата на убежището и миграцията;
  • Тематични събития за представяне на културните традиции на мигрантската и приемащата общности;
  • Анализ с препоръки за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията и предоставянето на временна закрила и др.
Предишна публикация
Удължаване на срока на временна закрила до 04.03.2025 г.