Първа серия от обучения

В периода 2-6 октомври 2023г., в гр. Велинград, се проведе първата серия от обучителни семинари за национални институции и НПО, работещи в сферата на миграцията и убежището. Предоставянето на временна закрила и работата с уязвими групи беше акцент в обученията.
Семинарите бяха водени от екип от доказани експерти в областта на убежището и миграцията – представители на български и международни организации и институции. По време на обученията бяха разгледани теми като:
Експертното социално проучване на профила на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила и получили временна закрила на територията на България, разработено в рамките на проекта;

  • Условията и редът за предоставяне на временна закрила;
  • Рискове и заплахи и национални мерки за закрила и грижа за уязвими групи граждани на трети страни и най-вече уязвимост на мигрантите от трафика на хора;
  • Опитът на Германия и други страни членки на ЕС в предоставянето на временна закрила;
  • Възможности за сътрудничество между полицейските власти и неправителствените организации в областта на вътрешната сигурност и др.

Обучителните семинари получиха изключително добра обратна връзка от участниците, които се включиха активно в дискусиите с лекторите от България и Германия.

Предишна публикация
Временна закрила в ЕС за разселените лица
Следваща публикация
Обучение за обучители по социална ориентация