Обучение за обучители по социална ориентация

В периода 29.11-01.12.2023г. беше проведено обучение за обучители по социална ориентация за граждани на трети страни, търсещи международна закрила и/или получили временна закрила. В обучението взеха участие представители на общинските и държавни администрации и НПО на територията на пилотните общини (Приморско и Поморие). Основната цел на обучението беше създаване на местна експертиза и екип за предоставяне на обучения, насочени към повишаване на информираността и придобиване на умения за ориентация в системата от услуги и функции на приемащата държава. Обучителната програма се основаваше на разработения модел на обучение по социална ориентация.

Предишна публикация
Първа серия от обучения
Следваща публикация
Tематични информационни събития