Информационна брошура на украйнски език

Информационна брошура по проект „BRACE & PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, насочена към гражданите на трети страни, търсещи международна закрила или получили временна закрила на територията на България.

Предишна публикация
Информационна брошура на английски език