Анализ за необходимостта от по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба

Анализ за необходимостта от по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията, с фокус върху предоставянето на временна закрила

Предишна публикация
Информационна брошура на украйнски език