Информационна брошура на английски език

Информационна брошура по проект „BRACE & PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, насочена към гражданите на трети страни, търсещи международна закрила или получили временна закрила на територията на България

Предишна публикация
Информационна брошура на български език
Следваща публикация
Информационна брошура на украйнски език