В Поморие и Приморско се проведоха обучения на местни власти и НПО за подкрепа на уязвими граждани на трети държави

Обучения за подобряване на капацитета на заинтересованите страни на регионално равнище за предоставяне на услуги и подкрепа за уязвими лица, търсещи убежище и уязвими граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, се проведоха в общините Поморие и Приморско в периода 18-21 септември 2023 г.

Двудневните събития са част от проекта на Европейския институт „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, финансиран от програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Екипът, който проведе обученията, е в състав: Милена Дамянова, Руска Бояджиева, Лиляна Станкова и Татяна Врабчева. В продължение на четири дни те работиха с представители на местни, държавни власти и неправителствения сектор. Фокус беше поставен върху изграждането на институционален и организационен капацитет за предоставяне на подкрепа, който отчита специфичните аспекти на уязвимост при жени и момичета, търсещи убежище и закрила.

Предишна публикация
Представяне на проект „Brace & Protect“
Следваща публикация
Хронология на събитията: как ЕС подкрепя Украйна през 2023 г.