Представяне на проект „Brace & Protect“

На 19 септември 2023г., в Националния пресклуб – БТА, беше представен проектът „BRACE & PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]” на фондация Европейски институт, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

В събитието взеха участие г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт и експерти-анализатори по проекта – г-н Иво Желев, социолог, агенция ЕСТАТ и г-н Иван Шаренков, правен консултант по миграционните въпроси, член на обучителния екип на проекта.

На пресконференцията бяха представени основните изводи от проведеното в рамките на проекта експертно социално проучване на профила на гражданите на трети страни, търсещи международна и получили временна закрила в България. Проучването се базира на наличната статистическа информация, както и на проведените 25 дълбочинни интервюта с представители на институциите и с бежанци от Украйна. Бяха изведени някои основни идентифицирани предизвикателства в работата с бежанци с предоставена временна закрила:

Необходимо е да бъде засилена синергията между институциите при настаняване и по предоставяне на допълнителни услуги по интеграция, така че да се вземат най-ефективните решения, които цялата система би могла да пре­достави.

Нужно е да се подсилят системите по отношение на събираемостта на данни и да се приравнят към общи и бързи стандарти, с повече дигитализация и лесен обмен на актуални числа.
На дневен ред в управлението на процеса трябва да е изготвянето на интеграционни мерки спрямо лицата с временна закрила.

Чрез дейностите по проекта ще бъдат разработени и препоръки за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията и предоставянето на временна закрила; местен механизъм за подкрепа и социална ориентация и ще бъдат проведени обучения за изграждане на капацитет.

Следваща публикация
В Поморие и Приморско се проведоха обучения на местни власти и НПО за подкрепа на уязвими граждани на трети държави