Почти 4,3 милиона души са с предоставена временна закрила

На 30 ноември 2023 г. 4,27 милиона граждани на държави извън ЕС, които избягаха от Украйна в резултат на руската инвазия на 24 февруари 2022 г., имаха статут на временна закрила в страните от ЕС.

Основните страни от ЕС, предоставили временна закрила на граждани от Украйна, са Германия (1 235 960 души; 28,9% от общия ЕС), Полша (955 110; 22,3%) и Чехия (369 330; 8,6%).

В сравнение с края на октомври 2023 г. най-голямо абсолютно увеличение на броя на получилите временна закрила се наблюдава в Германия (+20 595; +1,7%), Чехия (+4 880; +1,3%) и Норвегия (+4 180; + 6,9%).

Сред всички страни от ЕС броят на получилите временна закрила леко намалява в четири страни, а именно Полша (-5 510 души; -0,6%), Италия (-160 души; -0,1%), Франция (-125 души; -0,2%) и Люксембург (-15 души; -0,4%).

Към 30 ноември 2023 г. украинските граждани представляват над 98% от получилите временна закрила. Възрастните жени съставляват почти половината (46,3%), децата – почти една трета (33,3%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една пета (20,4%) от общия брой.

Предишна публикация
Tематични информационни събития
Следваща публикация
Втора серия от обучения