Разработване на анализ с предложения/препоръки за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията (с фокус предоставянето на временна закрила).